capnhatthongtinsuckhoe.com

Không sám hối 17 7 2018 Thứ Ba tuần 15 Thường niên Lời Chúa Mt 11 20 24 20 Bấy giờ Người bắt đầu quở

Không sám hối (17.7.2018 – Thứ Ba tuần 15 Thường niên)
Lời Chúa: Mt 11, 20-24
20 Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoa...
Continue readingSee Translation
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *