capnhatthongtinsuckhoe.com

Làm người có thể rộng lượng nhưng cần phải gặp được người biết báo ân bằng không coi như uổng phí

“Làm người có thể rộng lượng, nhưng cần phải gặp được người biết báo ân, bằng không coi như uổng phí.
Làm người có thể lương thiện, nhưng cần gặp được người thấu tình đạt lý, bằng không thì chỗ dụng tâm của bạn coi như lãng phí.
Làm người có thể bao dung, nhưng cần gặp được người có lòng có dạ, nếu không thì bao nhiêu nhẫn nại cũng là vô ích...”
Nhưng dù sao đi nữa, hãy rộng lượng, hãy lương thiện, hãy bao dung.
#GiọtNướcCủaDòngSông
#Lan
#TrênXeJeep ?
21/12/2019
2 bình luận:
Phạm Nguyễn
21-12-2019, 12:07:18
Nguyên cả hòm đạn mà không có súng à?
Trương Thương Huyền
21-12-2019, 12:07:18
Nữ gián điệp phản quốc chính hiệu

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *