capnhatthongtinsuckhoe.com

TẠI SAO LẠI CỨ NÊN LÀ TRƯỚC TẾT

TẠI SAO LẠI CỨ NÊN LÀ TRƯỚC TẾT??
???CHÚNG TA CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ
?Vì Tết, là lúc nên được yên ấm, thay vì rủi
ro
?Vì Tết, rượu bia lái xe nhiều hơn người lái, ta tỉnh, nhưng còn 4 xung quanh?
?Vì Tết, nhu cầu đi lại là cao nhất trong năm!
Tết, vui có chừng dừng đúng lúc, ai cũng hiểu nhưng không mấy người làm được?
?Tốt hơn hết là, hãy cứ nên có bảo hiểm trước Tết cho an cái tinh thần đã, ăn Tết cho ngon ^^.
?Và tham gia nhận quà Vip: thẻ healthcare bảo lãnh viện phí toàn hệ thống viện cả bv quốc tế của Manulife, tại sao không???
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *