capnhatthongtinsuckhoe.com

Tuyên ngôn JAKARTA về Nâng cao sức khỏe trong thế kỷ 21

Ngày 14/2/1998 Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng chống AIDS thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành hội nghị Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng chống nhiễm HIV/AIDS 1997 và phương hướng công tác năm 1998.
Gần 20 năm qua kể từ khi các nước thành viên của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đưa ra một lời cam kết đầy tham vọng về một chiến lược toàn cầu “Sức khỏe cho Mọi người”.
Với các nguyên tắc của việc săn sóc sức khỏe ban đầu thông qua Tuyên ngôn Alma-Ata. Mười năm sau, Hội nghị Quốc tế lần thứ 1 về việc nâng cao sức khỏe đã được tổ chức ở Ottawa, Canada. Hội nghị này đã đưa ra Hiến chương OTTAWA về nâng cao sức khỏe như một hướng dẫn và khích lệ cho việc nâng cao sức khỏe.
Những thách thức mới
Các xu hướng phát triển về dân số học như đô thị hóa, gia tăng số người cao tuổi và các bệnh mạn tính, gia tăng các hành vi ít vận động, sự kháng thuốc kháng sinh và các thuốc thông thường khác, việc lạm dụng thuốc, bạo lực xã hội và trong gia đình gia tăng, đang đe dọa đến sức khỏe và hạnh phúc của hàng trăm triệu con người.
Các bệnh nhiễm khuẩn mới và các bệnh nhiễm khuẩn tái xuất hiện, các vấn đề sức khỏe tâm thần được phát hiện nhiều hơn đang đòi hỏi một sự đáp ứng cấp bách… Các chiến lược nâng cao sức khỏe có thể xây dựng và làm thay đổi các lối sống, các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường có tác dụng quyết định đến sức khỏe. Nâng cao sức khỏe là một cách tiếp cận thực tiễn để đạt tới sự công bằng hơn về sức khỏe.
Năm chiến lược của Hiến chương OTTAWA:
• Xây dựng chính sách công cộng lành mạnh.
• Tạo ra các môi trường hỗ trợ.
• Tăng cường hoạt động của cộng đồng.
• Phát triển các kỹ năng cá nhân.
• Định hướng lại các dịch vụ y tế.
Những ưu tiên về nâng cao sức khỏe trong thế kỷ 21
1. Nâng cao trách nhiệm của xã hội đối với sức khỏe. Ví dụ như:
• Bảo vệ môi trường.
• Hạn chế việc sản xuất và buôn bán các thực phẩm và các chất có hại cho sức khỏe như thuốc lá cũng như những cách tiếp thị không lành mạnh.
2. Tăng thêm đầu tư cho phát triển sức khỏe
Các khoản đầu tư cho sức khỏe cần phải phản ánh được các nhu cầu của một số nhóm người nhất định như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số và những người không nơi nương tựa.
Nâng cao năng lực cộng đồng và tăng thêm quyền lực cho cá nhân
Nâng cao sức khỏe được tiến hành do dân và cùng dân, chứ không phải trên người dân hay cho dân. Nó nâng cao cả năng lực hành động của các cá nhân cũng như năng lực của các nhóm người, các tổ chức hay cộng đồng.
Hội nghị Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình & Phòng chống AIDS Bộ Quốc phòng
Ngày 14/2/1998 Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng chống AIDS thuộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành hội nghị Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng chống nhiễm HIV/AIDS 1997 và phương hướng công tác năm 1998. Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm chủ tịch Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phòng chống AIDS Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị. Trong hội nghị này có rất nhiều ý kiến được đóng góp rất có giá trị tập trung về tổ chức, kinh phí và chế độ. Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyến đã tổng kết và đánh giá các về các ý kiến đề nghị của các đơn vị và sẽ được nghiên cứu giải quyết.
13/05/2016 , LĐS - Báo Sức khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 34 (4/98)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *